tracking

Zapobieganie korozji krok po kroku

Co to jest korozja?

Korozja powstaje kiedy metal niszczy się w wyniku działań czynników zewnętrznych. Korozja to proces, który występuje kiedy spełnione są trzy następujące warunki:

  • Obecność wilgoci
  • Powierzchnia metalowa
  • Czynnik utleniający (nazywany również akceptantem elektronów)

W wyniku tego procesu z metalu wytrącają się np. tlenki, wodorotlenki, siarczki, w zależności od materiału. Metal jest chemicznie niestabilny a jego sole są stabilne. Jedną z najbardziej popularnych form korozji jest pojawianie się rdzy. Kiedy żelazo rdzewieje, czerwona, łamliwa substancja powstała w efekcie procesu korozji to tlenek żelaza.

Skutki dla metalu

Korozja działa na metal na wiele sposobów. Kiedy struktury metalu korodują, ich jedność jest osłabiona i zaczynają być podatne na zniszczenie. Kiedy korozja już się zacznie, może bardzo szybko się rozprzestrzeniać, co sprawia że konieczne jest zabezpieczanie się przed nią zanim w ogóle się rozpocznie.

Zapobieganie korozji- metody

Poniżej znajdziesz popularne metody, które ułatwią Ci zapobieganie korozji.

Wybór metalu, który używasz

Jedynym z najbardziej sprawdzonych metod jest użycie metalu, który jest odporny na korozję. Przykładem takich metali jest aluminium i stal nierdzewna.

Warstwa ochronna

Zapobieganie korozji jest opłacalne kiedy zastosujemy ochronną warstwę farby. Działa ona jako bariera między metalem a elementami zapobiegającymi przepływowi ładunków elektrochemicznych powodujących korozję.

Dobrą metodą jest również pokrycie powierzchni specjalnym proszkiem. Ten suchy proszek używany jest do ochrony elementów metalowych. Następnie metal jest podgrzewany, co powoduje, że proszek buzuje z metalem i tworzy równą powłokę. Kilka z wielu składników tego proszku to poliester, nylon, uretan, epoksyd, akryl.

Kontrolowanie warunków środowiskowych

Korozja to wynik reakcji chemicznej pomiędzy metalem a konkretnymi gazami występującymi w środowisku. Jeśli obecność tych gazów może być kontrolowana to pojawianie się korozji również. Proste sprawdzanie czynników w tym przypadku to ograniczenie ekspozycji na deszcz czy wilgoć. Poza tym trzeba sprawdzać poziom siarki, tlenu i chlory w powietrzu.

Przykładem złożonej miary jest wykorzystanie wody znajdującej się w bojlerze i potraktowanie zmiękczaczem. Zmiękczacze usuwają wapń i magnez z wody, a to one mocno reagują z metalami, co zwiększa ryzyko powstania korozji. Poza tym, zmiękczacze pozwalają kontrolować zawartość tlenu i alkaliczności w wodzie.

Inne rodzaje powłok

Zapobieganie korozji może być również wykonane poprzez pokrycie powierzchni metalowej innym metalem, który ma stosunkowo wysoką lub niską podatność na utlenianie.

Mamy dwa rodzaje takich powłok: ochrona anodowa i ochrona katodyczna.

Ochrona anodowa

W ochronie anodowej, powierzchnia musi być chroniona powłoką z metalu mniej reagującego np. cyna. Cyna jest mniej podatna na korozję, dlatego powierzchnia, która zostanie nią pokryta będzie bezpieczna przez cały czas, w którym ta powłoka będzie obecna. Powodem, dla którego nazywa się tą metodę ochroną anodową jest to, że metalowa powierzchnia, która jest chroniona staje się anodą.

Ochrona anodyczna jest używana do zabezpieczenia zbiorników magazynowych, które zrobione są ze stali węglowej. Są one używane to przechowywania pięćdziesięciu procent sody kaustycznej i kwasu siarkowego. Ochrona katodyczna tutaj by się nie sprawdziła, ponieważ warunki środowiskowe są tutaj ekstremalnie wysokie.

Ochrona katodyczna

Nałożenie warstwy cynku na powierzchnię ze stopów żelaza jest znanym przykładem ochrony katodycznej. Ten proces nazywany jest również galwanizacją. Ponieważ cynk jest mocniej reagujący niż stal, będzie korodował. Utleni się on w wyniku czego stal będzie bezpieczna. Powodem dla którego, tą metodę nazywa się matodyczna jest to, że chroniona powierzchnia staje się kadotą.

Jest ona często wykorzystywana do ochrony stalowych rur, które przenoszą paliwo lub wodę, kadłubów statków czy pojemników do podgrzewania wody.

Stworzenie modyfikacji

Pasywną miarę zapobiegania korozji jest stworzenie struktury w taki sposób, aby hamować korozję i zwiększać trwałość i żywotność wszelkich powłok antykorozyjnych. Idealnie byłoby, aby ochronić przed zablokowaniem wody i kurzu, ułatwić przepływ powietrza i uniknąć wnikania w szczeliny. Na koniec należy zadbać o regularną konserwację.

Inhibitory korozji

Kolejnym sposobem na zapobieganie korozji jest zastosowanie środków hamujących korozję. Są to środki chemiczne, które reagują z powierzchniami metalowymi lub gazami otaczającymi element, który chcemy chronić. Używa się ich aby pokryć metalowe powierzchnie warstwą ochronną. Są dwie formy, w których inhibitory korozji mogą zostać użyte. Mogą być zmieszane z odpowiednim rozpuszczalnikiem. Taka mieszanina jest następnie aplikowana na powierzchnię. Drugą możliwością jest zastosowanie popularnej techniki rozproszenia. Proces podczas którego inhibitory korozji są stosowane nazywa się pasywacją.

Pasywacja

W tym procesie, materiał proaktywny (zazwyczaj jakiś rodzaj tlenku żelaza) jest używany aby stworzyć warstwę ochronną na powierzchni metalowej. Warstwa ta tworzy barykadę na powierzchni chroniąc ją przed korozją. Czynniki, które wpływają na tworzenie tej powłoki to temperatura, PH i skład chemiczny występujące w otoczeniu. Jednym z dodatkowych plusów tej metody jest tworzenie się stopniowo warstw patyny na chronionej powierzchni. W rezultacie powierzchnia staje się jeszcze piękniejsza z upływem czasu. Można to zaobserwować na dachach, które mają miedziane dachówki. Innym przykładem efektu działania tego procesu jest kolor Statuy Wolności. Patyna w niebiesko-zielonym kolorze wytworzyła się na powierzchni, która działa jako bariera ochronna przed korozją. Inhibitory korozji są zazwyczaj używane w fabrykach produkujących chemikalia, w rafineriach czy w zakładach uzdatniania wody.

Działaniem, które możesz podjąć już w tej chwili, jest użycie preparatu wielofunkcyjnego WD-40. Potrafi on ochronić części metalowe przez długi czas, do roku jeśli oddziałują na nie czynniki zewnętrzne i do dwóch lat, jeśli trzymane są wewnątrz.

Zastrzeżenie

Opisane i pokazane zastosowania produktów WD-40, zostały przedstawione firmie WD-40 przez użytkowników tych produktów. Zastosowania te nie były testowane przez firmę WD-40 i nie stanowią jej rekomendacji ani zaleceń. Podczas użytkowania produktów WD-40 należy kierować się zdrowym rozsądkiem. Zawsze należy przedstrzegać instrukcji na opakowaniu i brać pod uwagę znajdujące się tam ostrzeżenia.

Kontakt

Amtra Sp. z o.o. ul. Schonów 3 41-200 Sosnowiec

© 2020 WD-40 Company