Rdzo Ty zawsze dopadniesz każda śróbkę w drzwiach w silniku ale mam na Ciebie genialny sposób jest to WD40 zalagodzi Twoje złe działania