Jest wiele zastosowań preparatu WD-40 ale są też zastosowania które mogą stwarzać później problemy. Uwaga! Preparat jest szkodliwy dla elementów wykonanych z gumy