WD40 to zakup grzechu warty! Wrzucam na 6. bieg sprawności napawam mechanizmy śliskością i smarownością. WD40 po prostu wymiata wciąga do innego świata!