W naszej stolarni używamy WD-40 do smarowania prowadnic wózka pilarki formatowej. WD-40 konserwuje i smaruje jednocześnie nie powoduje lepienia się pyłu i trocin.