Wstrzymał słońce ruszył ziemię – wydało Go polskie plemię…” Z tego od wieków wynika zalecenie Kopernika: “”Gdy czegoś ruszyć nie możesz – WD-40 pomoże!”” “””