Wpadła Królowa w kłopoty zginął klucz od pasa cnoty! Szczęściem sposób ma niewieści – niezawodne WD-40! Z nim ulegnie każdy zamek i ulegnie też… kochanek!:)