Ukochani pomocnicy w pracach domowych. Mam bzika na punkcie dobrze wyprasowanych ubrań i gładką chodzących drzwi. Kiedy tylko zaczynają skrzypieć sięgam po WD-40