Jak w ’85 prof. Religa uratował umierającego przeszczepem serca tak w ‘20 przywrócono do sprawności innego pacjenta dzięki transfuzji maszynowej krwi grupy WD-40.