Pomaga mi w serwisie wózków widłowych. Stare zapieczone zawieszenie puścił po zalaniu WD 40 i pozostawienie na noc inaczej musiałbym użyć palnika co groziło pożarem.