Nie zawodne W 40 do wiadra z wyciskaczem obrotowym z Viledy. By wszystko pracowało i wyciskało trzeba wyczyścić i na szmarować. WD 40 jesteś wielki.