Usuwanie rdzy przy użyciu kilku prostych technik

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
loading...Loading...

Rust removal – how to do it?

Rust is the result of a reaction of iron and oxygen. From the chemical point of view, rust is iron oxide. All you need to do is see a small trace of rust on your car, toys, household items or jewelry, and your heart beats harder. So what can you do? “Scars” in the form of rust can destroy any metal beauty.

The effect of rust is not just a hard view. If you leave rust unattended, you can be sure that this heavy view will be your last concern. An object attacked by rust will simply be eaten by it.

This means that if you see rust, you must take care of it right away. It can not be delayed. We have prepared a list of methods that can be useful when it comes to removing rust:

Vinegar can make it sour

Acetic acid is one of the best means by which rust removal will become a trifle. It works best if the rusty surfaces are small and can easily be removed. For example, if the nail caught the rust, you can put it in vinegar bottles – so that it can be completely immersed in the liquid. After soaking, shake the bottle well, and then leave the nail in vinegar for at least one day. After pulling the bottle out of the bottle, it should be like a new one. If it is not, leave it still for some time.

Salt and lemon rarely fail

Do you know what is the best alternative to acetic acid when it comes to removing rust? This is of course citric acid. And how best to deal with rusty parts that are difficult to pull out? That’s how you need to use salt and lemon. Sprinkle with rusty surfaces. In such quantity that it covers them completely. Then squeeze lemon juice on it. Leave salt and lemon juice for two hours to allow them to work.

Now you can scrape rust. You can do this using a lemon peel that has been squeezed out. It will not damage the cleaned surface you are trying to save.

Toiletries have more uses than you think

If the lemon juice method does not work, or you just do not have lemons at home, you can use baking soda. Put some baking soda in a bowl and add water and the amount to make a paste. The paste can not be too thin, so that it does not run off, but it can not be too thick, so that no lumps will form. Put the finished paste on the rusty surface and leave for a few hours. In the meantime, get a toothbrush – a toothbrush that you do not use anymore. Use a brush to scrape the rust. When finished, the previously rusted surfaces will look like new.

Dla najlepszych efektów, albo do miejsc gdzie ciężko się dostać, użyj preparatu WD-40 Penetrant. Wnika on głęboko w skorodowane i trudno-dostępne miejsca. Nie tylko rozbija on cząstki rdzy ale także pozostawia warstwę ochronną na powierzchni, dzięki czemu w przyszłości rdza nie powróci.

Spróbuj ją zeskrobać

Jeżeli żadna z wymienianych wyżej metod nie działa, albo zardzewiała powierzchnia jest zbyt duża, możesz spróbować ją zeskrobać, używając siły mięśni. Będzie Ci potrzebna jakaś skrobaczka. Dobór przyrządu, którym będziesz zeskrobywać rdzę musi być wykonany starannie. Uważaj aby nie uszkodzić przedmiotów jeszcze bardziej niż już są uszkodzone.

Kiedy nic nie działa

Czasami rdza jest aż taka, że nie możesz usunąć jej miękkim skrobakiem np. papierem ściernym. Żeby uniknąć czyszczenie Twoich skarbów przy pomocy śrubokręta, możesz wykorzystać poniższą instrukcję użycia WD-40. Dzięki temu pozbędziesz się rdzy i ochronisz przedmioty jednocześnie:

  1. Spryskaj zardzewiałe powierzchnie preparatem WD-40, tak aby całkowicie je pokryć. Pozostaw na co najmniej dziesięć minut.
  2. Kiedy WD-40 zmiękczy rdzę, zeskrob ją ostrożnie, tak aby całkowicie się je pozbyć.
  3. Ponownie spryskaj powierzchnię przy użyciu WD-40 i pozostaw na 10 minut.
  4. Teraz użyj papieru ściernego. W zależności od tego jak duża była rdza, możesz użyć papieru o różnej ziarnistości.
  5. Jeśli nadal występuje rdza, użyj jeszcze raz WD-40 i zeskrob to co zostało np. przy użyciu druciaka.
  6. Spray the surface of WD-40 for the last time, which will leave a protective layer on the cleaned surfaces so that rust does not appear in the future.

Rust removal is a process that should be started when you notice it. Left rust, it will eat into metal until it completely destroys it. There are many ways and methods that can be used to get rid of rust, but the miracle happens just after using WD-40.

Kontakt

Amtra Sp. z o.o. ul. Schonów 3 41-200 Sosnowiec

© 2018 WD-40 Company