tracking

Kontakt

Masz pytania dotyczące firmy WD-40 Company lub naszej witryny? Wypełnij poniższy formularz. Podane przez Ciebie informacje pozwolą nam udzielić Ci odpowiedzi możliwie jak najszybciej i jak najlepiej.

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Amtra Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu (41-200) ul. Schonów 3,
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
    wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym Spóła powierzyła przetwarzanie danych osobowych spółki należące do grupy kapitałowej,
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat.
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Posiada Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie oraz posiada Pan/i prawo do przenoszenia danych.
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • Pani/Pana dane będą nie przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
  • Podanie danych osobowych jest niezbędne do nawiązania kontaktu.

Adres do korespondencji

Amtra Sp. z o.o.
ul. Schonów 3
41-200 Sosnowiec

www.amtra.pl

Kontakt

Kontakt

Amtra Sp. z o.o. ul. Schonów 3 41-200 Sosnowiec

© 2021 WD-40 Company