tracking

Polityka prywatności

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI I POLITYCE COOKIE

Amtra Sp. z o.o. o numerze identyfikacyjnym 1 „my”) uznajemy prywatność osób odwiedzających nasz Portal („Państwo”) („Portal”) za bardzo istotną kwestię. Dokładamy wszelkich starań aby zapewnić zgodność z przepisami ochrony danych mającymi zastosowanie do Państwa danych osobowych i gwarantującymi Państwu szereg praw związanych z Państwa danymi.

 

Co obejmuje niniejsze oświadczenie?

 

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności („Oświadczenie”) opisuje sposób w jaki korzystamy z danych osobowych przekazywanych nam przez osoby odwiedzające nasza Witryna, w tym z informacji pozyskiwanych przez nas w trakcie oferowania usług za pośrednictwem Witryny („Usługi”). Nasze usługi skierowane są wyłącznie do osób powyżej 16 roku życia. Czynimy również odniesienia do spółki WD-40 Company Limited („Spółka WD-40”).  Jest to firma obsługująca Witrynę. Jej siedziba mieści się pod adresem Brick Close, Kiln Farm, Milton Keynes, MK11 3LJ.

 

Niniejsze Oświadczenie ma na celu realizację Państwa prawa do wiedzy na temat rodzaju gromadzonych przez nas informacji dotyczących Państwa, sposobu ich ochrony i wykorzystania, oraz okoliczności w jakich będą one ujawnianie. W Oświadczeniu opisujemy również przysługujące Państwu prawa do ochrony danych, w tym prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych przez nas. Więcej informacji na temat praw i sposobów ich wykonywania przedstawiono w punkcie 11 poniżej.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Oświadczenia w każdym czasie.  W razie dokonania znaczących zmian w Oświadczeniu, powiadomimy Państwa drogą mailową lub zamieszczając stosowne zawiadomienie na stronach Witryny; jeżeli będzie to konieczne uzyskamy Państwa zgodę.

 1. Jakie dane gromadzimy
 2. W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane
 3. Przekazywanie i ujawnianie Państwa danych
 4. Komunikacja marketingowa
 5. Przekazywanie danych osobowych do innych krajów
 6. Bezpieczeństwo
 7. Pliki cookie
 8. Odnośniki do innych Stron
 9. Treści zamieszczane przez Państwa
 10. Przechowywanie informacji
 11. Państwa uprawnienia
 12. Jak aktualizować swoje dane
 13. Dane kontaktowe
 14. Jakie dane gromadzimy

Niniejsze Oświadczenie wyjaśnia w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe pozyskiwane od Użytkowników naszej Witryny lub przekazywane przez nich.

Państwa dane osobowe są przez nas gromadzone i przetwarzane w momencie kontaktu z nami za pośrednictwem Witryny, lub zakupu od nas towarów i korzystania z naszych usług. Dane te obejmują:

 • Imię i nazwisko
 • Płeć
 • Wiek/datę urodzenia
 • Stan cywilny
 • Nazwę firmy, stanowisko i zawód
 • Adres email i numer telefonu
 • Adres pocztowy
 • Informacje o płatnościach
 • Przekazywane przez Państwa treści, w tym zdjęcia, nagrania audio i/lub video („treści użytkownika końcowego”)
 • Preferencje marketingowe, w tym przekazane nam zgody

Spółka WD40 oraz Amtra Sp. z o.o. , jako operator portalu, może gromadzić informacje dotyczące przeglądarki lub urządzeń wykorzystywanych przez Państwa w celu uzyskania dostępu do Witryny, w tym logi systemowe takie jak Państwa adres IP, dostawca usług sieciowych, strony exit, system operacyjny, datownik i dane dotyczące liczby kliknięć. Zob. punkty dotyczące „cookies” poniżej.

Dane zagregowane

Spółka WD40 oraz Amtra Sp. z o.o. korzysta z danych Użytkowników celu sporządzania anonimowych, zagregowanych danych statystycznych na potrzeby operacyjne i marketingowe. Potrzeby te obejmują analizy porównawcze, ustalanie właściwych poziomów urządzeń, ustalanie liczby pracowników potrzebnych do świadczenia Usług dla naszych Użytkowników, oraz raportowanie liczby Użytkowników korzystających z Usług. Takie anonimowe i zagregowane dane nie są wykorzystywane w żaden sposób pozwalający na ustalenie tożsamości danego Użytkownika.

 1. W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane

Korzystamy z danych przekazywanych nam przez Państwa do następujących celów:

 • Jeśli są wymagane przez nas w celu prowadzenia naszej działalności i realizacji prawnie uzasadnionych interesów wobec których charakteru nadrzędnego nie mają przysługujące Państwu prawa w zakresie ochrony danych, w szczególności:
  • Udzielania odpowiedzi na Państwa żądania/zapytania
  • Wspierania Państwa uczestnictwa w konkursach i ankietach.
  • Wspierania nas w dostarczaniu lepszych produktów i Usług: przykładowo w celu oceny wyników naszych pracowników, oceny jakości naszych produktów i Usług, oraz umożliwienia nam usprawnienia naszej Witryny, udogodnień i Usług.
  • Zapewnienia bezpieczeństwa naszej witryny i systemów informatycznych oraz ochrony Państwa praw.
  • Będziemy korzystać z tych danych w związku z roszczeniami prawnymi, na potrzeby zapewnienia zgodności, na potrzeby przepisów prawnych i postępowań (co obejmuje ujawnienie takich danych w związku z postępowaniem lub sporem sądowym)
  • Jeżeli, na potrzeby płatności, podają Państwa dane dotyczące swojej karty kredytowej lub debetowej, korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych w celu weryfikacji poprawności podanego przez Państwa numeru rozliczeniowego, numeru rachunku, i numeru karty w celu przeciwdziałania oszustwom.
 • Pod warunkiem uzyskania Państwa zgody:
  • Przesyłamy Państwu materiały w ramach marketingu bezpośredniego dotyczące naszych produktów i Usług, lub innych produktów i usług dostarczanych i świadczonych przez nas, nasze podmioty stowarzyszone i starannie dobranych partnerów. Prosimy o informację jeżeli chcą Państwu zrezygnować z otrzymywania od nas materiałów marketingowych. Punkt 4 Oświadczenia wyjaśnia jak tego dokonać.
  • Spółka WD-40 umieszcza pliki cookie i korzysta z podobnych technologii kierując się przy tym zasadami określonymi w części niniejszego Oświadczenia poświęconej plikom cookie i przekazując Państwu informacje o każdorazowym wykorzystywaniu takich technologii.
  • Istnieje możliwość korzystania przez nas z obrazów zamieszczanych przez Państwa w naszej Witrynie lub w materiałach marketingowych w celu promowania naszych produktów.
  • W innych sytuacjach, w których zwracamy się o Państwa zgodę, będziemy korzystać z takich danych na potrzeby, o których będziemy Państwa informować w stosownym terminie.
 • Do celów wymaganych prawem:
  • W odpowiedzi na żądanie ze strony organów rządowych lub organów ścigania prowadzących postępowania.
 • W celu realizacji umowy lub podjęcia kroków wynikających z umowy: ma to zastosowanie w przypadku dokonywania zakupów u nas lub udziału w prowadzonym przez nas konkursie. Obejmuje to:
  • Realizację Państwa zamówień i przyjmowanie płatności od Państwa.
  • Zapewnianie obsługi klienta związanej z kontaktami z nami lub w odpowiedzi na Państwa zapytania.
 • Organizację dostawy lub innego rodzaju dostarczania produktów, Usług lub nagród.
 1. Przekazywanie i ujawnianie Państwa danych

Spółka WD-40 oraz Amtra Sp. z o.o. może ujawnić zagregowane dane użytkowników dotyczące sposobu korzystania z naszego Portalu i może wykorzystać Państwa dane osobowe w celu dostosowania wiadomości reklamowych i marketingowych otrzymywanych za pośrednictwem Witryny do Państwa potrzeb, oraz może współpracować z firmami zewnętrznymi w tym zakresie (takimi jak Facebook).  Dane zagregowane mogą być udostępniane tym firmom w celu zapewnienia personalizacji. Anonimowe informacje dotyczące strumienia kliknięć, liczby odsłon liczonej za pomocą tzw. pixel tags oraz zagregowane dane demograficzne będą również udostępniane naszym reklamodawcom i partnerom handlowym (takim jak Google).

Ponadto WD-40 korzysta również z danych dotyczących Państwa odwiedzin na stronie do przeprowadzenia analizy statystycznej mającej na celu pomiar zainteresowania różnymi obszarami naszej Witryny i korzystania z nich. Informacje takie będą udostępniane stosownym reklamodawcom lub podmiotom zewnętrznym. Pragniemy podkreślić, że będziemy przekazywać wyłącznie dane zagregowane wynikające z takich analiz nie zaś dane poszczególnych Użytkowników.

Dane osobowe będą udostępniane zewnętrznym usługodawcom (w tym konsultantom w dziedzinie technologii i dostawcom CRM), którzy, świadcząc dla nas usługi, będą mieli dostęp do przekazanych nam przez Państwa informacji i będą je przetwarzać w naszym imieniu i w imieniu Spółki WD-40 do celów, o których mowa powyżej. Dotyczy to dostawców hostingu witryn internetowych, usług utrzymania sieci, oraz technologii i usług CRM. Każdy z tych usługodawców jest zobowiązany umownie do świadczenia usług na naszą rzecz zgodnie z niniejszym Oświadczeniem.

Nasi pracownicy, przedstawiciele i wykonawcy mogą uzyskać dostęp do Państwa danych wyłącznie jeżeli jest to niezbędne z przyczyn służbowych. Udostępniamy Państwa dane osobowe podmiotom i osobom wspierającym nas w zarządzaniu i świadczeniu Usług (np. administracja grupą dyskusyjną, analizy statystyczne, przetwarzanie danych, oraz realizacja zamówień), oraz zewnętrznym wykonawcom, agentom lub sponsorom zapewniającym nam pomoc w administrowaniu, ocenie i realizacji nagród w przypadku konkursów i promocji. Tacy zewnętrzni wykonawcy lub agenci będą korzystać z Państwa danych wyłącznie w celu realizacji określonej usługi dla nas.

Jeżeli w przyszłości będziemy chcieli udostępnić Państwa dane osobowe osobom trzecim działającym w charakterze innym niż nasi agenci lub usługodawcy, poinformujemy Państwa o tym i zapewnimy możliwość rezygnacji.

W razie sprzedaży spółki, jej połączenia z innym przedsiębiorstwem i/lub przeniesienia do innego przedsiębiorstwa, Państwa dane zostaną ujawnione naszym doradcom i doradcom ewentualnego nabywcy oraz przekazane nowym właścicielom przedsiębiorstwa.

Państwa dane osobowe zostaną ujawnione w przypadku, gdy ujawnienie takie jest niezbędne do przestrzegania przez nas obowiązku prawnego lub ochrony naszych praw, praw naszych podmiotów stowarzyszonych, praw lub bezpieczeństwa osób fizycznych lub ogółu, oraz praw naszych Użytkowników i innych osób trzecich.

 1. Komunikacja marketingowa

Pragniemy przesyłać Państwu informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej dotyczące innych podobnych produktów i usług Spółki WD-40, które naszym zdaniem mogą wzbudzić Państwa zainteresowanie (w tym między innymi biuletyny informacyjne i informacje o promocjach). Uczynimy to wyłącznie za Państwa zgodą a w dowolnym czasie możecie Państwu skorzystać z prawa do sprzeciwu wobec otrzymywania takich informacji od nas oraz wobec profilowania, które przeprowadzamy na potrzeby marketingu bezpośredniego. Można tego dokonać poprzez:

 • Skorzystanie z wytycznych dotyczących rezygnacji zawartych w każdej wiadomości email przesyłanej Państwu przez nas; lub
 • Kontaktując się z nami z wykorzystaniem danych kontaktowych przedstawionych w punkcie 13.
 1. Przekazywanie danych osobowych do innych krajów

Nie przekazujemy danych osobowych do krajów innych niż Państwa kraj ojczysty, z wyjątkiem Spółki WD-40. Jeżeli sytuacja w tym zakresie ulegnie zmianie, powiadomimy Państwa o tym.

 1. Bezpieczeństwo

Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie Państwa danych osobowych przed przypadkową utratą i nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą lub usunięciem.

Przestrzegamy ogólnie przyjętych norm branżowych w celu zapewnienia ochrony przekazywanych nam przez Użytkowników danych osobowych, zarówno w trakcie ich przekazywania jak i po ich otrzymaniu. Należy jednak pamiętać, że żadna transmisja danych za pośrednictwem Internetu, ani żadna metoda przechowywania danych elektronicznych nie jest w 100% bezpieczna. W związku z tym, pomimo że dokładamy starań aby korzystać z komercyjnie akceptowalnych środków w celu ochrony Państwa danych osobowych, nie jesteśmy w stanie zagwarantować ich pełnego bezpieczeństwa.

 1. Pliki cookie

WD-40 korzysta z plików cookie w celu zapewnienia łatwiejszego korzystania z Witryny i zwiększenia jej użyteczności. Po wejściu na strony naszej Witryny, wprowadzamy do Państwa komputera plik cookie /ciasteczka/. Same pliki nie pozwalają na ustalenie Państwa tożsamości, służą jedynie rozpoznaniu przeglądarki, z której Państwo korzystają.

Istnieją dwa rodzaje plików cookie: sesyjne (session cookie) oraz stałe (persistent cookie). Te pierwsze znikają z Państwa komputera z chwilą zamknięcia przeglądarki lub wyłączenia komputera. Stałe pliki cookie pozostają w komputerze po zamknięciu przeglądarki lub wyłączeniu komputera. Ten rodzaj plików cookie można usunąć postępując według wskazówek zawartych w folderze „pomoc” Państwa przeglądarki internetowej. Jeżeli zdecydowali Państwo pozwolić nam na Państwa identyfikację, wówczas korzystamy z plików sesyjnych zawierających zakodowane informacje pozwalające na unikalną identyfikację Państwa.

Pliki stałe są wykorzystywane w ten sposób, że możemy odczytać i wykorzystać informacje na potrzeby identyfikacji przeglądarek, które uprzednio odwiedzały naszą Witrynę. Z chwilą przekazania nam przez Użytkowników danych umożliwiających ich identyfikację, przydzielany jest im niepowtarzalny identyfikator. Identyfikator taki jest związany z tzw. stałym cookie (persistent cookie) umieszczanym przez nas w przeglądarce internetowej Użytkownika. WD-40 oraz Amtra Sp. z o.o. z dużą ostrożnością traktuje bezpieczeństwo i poufność informacji przechowywane w tego typu plikach cookie. Przykładowo, w plikach cookie nie przechowujemy numerów kont ani haseł.

Jeżeli zechcą Państwo usunąć pliki cookie, które zostały już umieszczone w Państwa komputerze, prosimy o odniesienie się do obszarów pomocy i wsparcia zapewnianych przez Państwa przeglądarkę w celu uzyskania wytycznych dotyczących zlokalizowania pliku lub folderu przechowującego pliki cookie.

Pragniemy zwrócić uwagę, że usunięcie naszych plików cookie lub zablokowanie przyszłych plików tego typu może skutkować brakiem dostępu do pewnych obszarów i funkcji Witryny.

Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć pod adresem: www.allaboutcookies.org lub www.youronlinechoices.eu, gdzie zawarto informacje dotyczące reklam behawioralnych i prywatności w sieci.

WD-40 korzysta z następujących plików cookie:

Wyłącznie niezbędne pliki cookie

Pliki cookie są niezbędne aby mogli Państwo poruszać się w ramach Witryny i korzystać z jej funkcji. Bez tych plików żądane przez Państwa usługi, jak zapamiętywanie Państwa danych do logowania lub pozycji umieszczonych w Koszyku, nie mogą być świadczone.

Analityczne pliki cookie

Pliki cookie tego typu gromadzą anonimowo informacje dotyczące sposobu korzystania z naszej Witryny. Przykładowo, korzystamy z plików Google Analytics w celu poznania sposobu, w jaki klienci dotarli na naszą stronę, przeglądają ją, oraz uwypuklenia obszarów, w których możliwe są ulepszenia, takich jak nawigacja, doświadczenia zakupowe i kampanie reklamowe. Dane przechowywane w takich plikach nigdy nie zawierają danych osobowych, które mogłyby umożliwić ustalenie Państwa tożsamości.

Funkcjonalne pliki cookie

Tego rodzaju pliki zapamiętują wybory dokonane przez Państwa, takie jak kraj, z którego odwiedzacie naszą Witrynę, język i parametry wyszukiwania, np. rozmiar, kolor i linię produktów. Następnie możemy z takich informacji skorzystać aby zapewnić Państwu bardziej odpowiednie wybory, dostosować i uprzyjemnić Państwa wizyty na naszych stronach. Informacje gromadzone w takich plikach mogą zostać zanonimizowane, i nie umożliwiają śledzenia Państwa aktywności w zakresie wyszukiwania na innych portalach i witrynach.

Cookie mediów społecznościowych

Te pliki pozwalają udostępniać Państwa aktywność w Witrynie w mediach społecznościowych takich jak Facebook czy Twitter. Nad tymi plikami cookie nie mamy kontroli. Aby dowiedzieć się więcej na temat ich działania, prosimy odnieść się do stosownych polityk ochrony prywatności.

Logi systemowe

Jak większość witryn, gromadzimy pewne informacje automatycznie i przechowujemy je w logach systemowych. Informacje te nie pozwalają na identyfikację poszczególnych Użytkowników. Logi systemowe obejmują Państwa adres IP, rodzaj przeglądarki, informacje o dostawcy usług sieciowych, strony exit, system operacyjny, datownik i dane dotyczące strumienia kliknięć. WD-40 wykorzystuje takie informacje w celu analizowania trendów, administrowania Witryną, stwierdzenia jaki sposób Użytkownicy poruszają się w ramach Witryny, oraz gromadzenia informacji demograficznych dotyczących ogółu Użytkowników. Logi systemowe nie wiążą takich automatycznie zebranych danych z Państwa danymi osobowymi. WD-40 gromadzi pewne anonimowe informacje wynikające z Państwa odwiedzin w naszej Witrynie wykorzystując standardy branżowe i dostępne komercyjnie rozwiązania w zakresie analityki sieci, w tym Omniture Web Analytics.

Obiekty typu Clear Gifs (Web Beacons)

WD-40 korzysta z obiektów nawigacyjnych znanych jako clear gifs (inna nazwa: web beacons / sygnały nawigacyjne) dzięki którym możemy lepiej zarządzać treściami Witryny, gdyż informują nas jakie treści są efektywne. Clear gifs to maleńkie obiekty graficzne posiadające unikalny identyfikator, których funkcja podobna jest do funkcji plików cookie, i które są wykorzystywane w celu śledzenia ruchów użytkowników w sieci. W przeciwieństwie do cookie, które są przechowywane na dysku twardym użytkownika, clear gifs są w niewidoczny sposób osadzone na stronach internetowych i mają wielkość kropki na końcu tego zdania.

Clear gifs są wykorzystywane w wiadomościach email w formacie HTML aby informować nas które wiadomości zostały otwarte przez odbiorców. Umożliwia nam to ocenę efektywności pewnych rodzajów komunikacji oraz skuteczności naszych kampanii marketingowych. Jeżeli chcą Państwo zrezygnować z otrzymywania tego typu wiadomości, proszę przejść do punktu 4 poniżej.

 1. Odnośniki do innych Stron

Witryna zawiera odnośniki (linki) do innych witryn, które są poza naszą kontrolą. Nie ponosimy odpowiedzialności za polityki prywatności innych witryn, z którymi mogą się Państwo zechcieć połączyć z poziomu naszej Witryny ani za ich postępowanie w tym zakresie. Zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności przyjętymi przez takie witryny w celu uzyskania informacji na temat sposobu gromadzenia przez nie, wykorzystywania i udostępniania Państwa danych.

 1. Treści zamieszczane przez Państwa

Informujemy, że zamieszczane przez Państwa komentarze, pomysły, sugestie, oceny produktów i/lub treści użytkownika wraz z Państwa imieniem lub inicjałami w tych częściach Witryny, które są widoczne dla innych Użytkowników, lub informacje przekazywane nam przez Państwa bezpośrednio będą wykorzystywane przez nas do celów marketingowych.

Jeżeli zmienią Państwa zdanie co do korzystania z takich informacji w powyższy sposób, prosimy o kontakt; dane kontaktowe przedstawiono w punkcie 13 poniżej.

 1. Przechowywanie informacji

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe do celów marketingowych lub za Państwa zgodą, przetwarzamy te dane do chwili otrzymania Państwa żądania zaprzestania tej aktywności, i przez krótki okres po takim żądaniu (który pozwala nam na spełnienie Państwa żądania). Ponadto, przechowujemy Państwa żądanie dotyczące niewysyłania materiałów marketingu bezpośredniego i nieprzetwarzania Państwa danych przez czas nieokreślony w celu zapewnienia, że Państwa żądanie będzie respektowane w przyszłości.

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe w związku z realizacją umowy lub Usługi, lub na potrzeby konkursu lub też w innych celach niezbędnych do zapewnienia obsługi klienta, przechowujemy takie dane przez pięć (5) lat (chyba że lokalne prawo nakłada na nas inne obowiązki) od Państwa ostatniego kontaktu z nami.

 1. Państwa uprawnienia

Mają Państwo prawo do żądania kopii swoich danych osobowych. Ponadto, przysługuje Państwu prawo do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (zaprzestania aktywnego przetwarzania) Państwa danych osobowych, oraz otrzymania danych osobowych przekazanych nam na potrzeby umowy lub za Państwa zgodą w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz do żądania udostępnienia (przesłania) tych danych innemu administratorowi danych.

Mają Państwo prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w pewnych okolicznościach (w szczególności w sytuacji gdy nie musimy przetwarzać danych na potrzeby realizacji umowy lub innych wymogów prawnych, lub jeżeli korzystamy z tych danych na potrzeby marketingu bezpośredniego).

Prawa te mogą być ograniczone, np. w sytuacji gdyby spełnienie Państwa żądania prowadziło do ujawnienia danych osobowych innej osoby lub naruszenia prawa innych osób do prywatności, lub jeżeli żądają Państwo usunięcia informacji, które zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani przechowywać, lub których przechowywanie leży w naszym nadrzędnym interesie.

Aby skorzystać z tych praw, prosimy o kontakt. Nasze dane kontaktowe przedstawiono w punkcie 13. W razie nierozwiązanych kwestii spornych, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego w miejscu Państwa zamieszkania, pracy, lub w miejscu, w którym Państwa zdaniem wystąpiło naruszenie.

Odwiedzanie naszej Witryny nie wymaga podania nam jakichkolwiek danych osobowych. Zwrócimy się o ich podanie jeżeli będą Państwo korzystać z naszych Usług. Zwracając się do Państwa z prośbą o podanie takich informacji, wyjaśnimy czy informacje, o które się zwracamy muszą zostać podane abyśmy mogli wykonać żądane przez Państwa usługi lub też ich podanie jest opcjonalne. Jeżeli zdecydują Państwo nie udostępniać nam tych danych, istnieje możliwość, że korzystanie z niektórych naszych Usług nie będzie możliwe.

 1. Jak aktualizować swoje dane

W celu zmiany lub aktualizacji posiadanych przez nas danych dotyczących Państwa, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe przedstawiono w punkcie 13.

 1. Dane kontaktowe

Amtra Sp. z o.o. jest administratorem Państwa danych osobowych. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego Oświadczenia, prosimy o kontakt tel. +48 32 294 41 00, email amtra@amtra.pl

Kontakt

Amtra Sp. z o.o. ul. Schonów 3 41-200 Sosnowiec

© 2021 WD-40 Company