tracking

Jak czyścić piłę łańcuchową? Konserwacja piły łańcuchowej

Potrzebne rzeczy

  • Rękawice ochronne – zapobiegaj wypadkom przy pracy!

  • Pilnik odpowiedni do ostrzenia łańcucha piły

  • Niewielki kawałek drewna lub metalu – do czyszczenia przestrzeni między ogniwami łańcucha

  • Szmatka

  • Wiadro wody

  • Olej właściwy do smarowania piły łańcuchowej

  • Preparat wielofunkcyjny WD‑40®

Krok 1

Ostrzenie łańcucha piły

Krok 2

Czyszczenie łańcucha piły

Krok 3

Smarowanie łańcucha piły łańcuchowej za pomocą WD-40

Podsumowanie