tracking

Jak otworzyć zablokowane okno?

Potrzebne rzeczy

Krok 1

OTWÓRZ OKNO

Krok 2

INTERWENCJA NA SKRZYDŁACH I OŚCIEŻNICY

Krok 3

INTERWENCJA W SPRAWIE MECHANIZMÓW ZAMYKANIA I UCHYLANIA

Krok 4

OTWIERANIE OKNA Z RAMĄ WYKONANĄ Z ALUMINIUM, PVC LUB MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH

Krok 5

JAK OTWORZYĆ ZABLOKOWANE OKNO PRZESUWNE

PODSUMOWANIE