tracking

Jak smarować prowadnice ślizgowe szuflady

Potrzebne rzeczy

    Zapobieganie korozji
  • Sucha szmatka

  • Śrubokręt

  • Preparat wielofunkcyjny WD‑40®

Krok 1

Krok 2

Krok 3

Krok 4

Krok 5