tracking

Jak przeprowadzić konserwację maszyny do wiosłowania?

Krok 1

CZYSZCZENIE OGÓLNE

Krok 2

SMAROWANIE OGÓLNE

Krok 3

OCHRONA CZĘŚCI ELEKTRYCZNYCH

Krok 4

KONSERWACJA MASZYNY WIOŚLARSKIEJ Z WIOSŁAMI

Krok 5

KONSERWACJA WENTYLATORA, WIOŚLARZA MAGNETYCZNEGO