tracking

Usuwamy ślady po kredkach, farbach i flamastrach

Potrzebne rzeczy

    Zapobieganie korozji
  • Miękka szmatka

  • Woda

  • Szare mydło

  • Soda oczyszczona

  • Pasta do zębów

  • Rozpuszczalnik

  • WD‑40®

Krok 1

Usuwamy ślady za pomocą szarego mydła

Krok 2

Usuwanie śladów po kredkach, farbach oraz flamastrach za pomocą sody oczyszczonej i pasty do zębów

Krok 3

Usuwamy ślady rozpuszczalnikiem

Krok 4

Usuwanie śladów po kredkach, farbach czy flamastrach za pomocą WD-40

Podsumowanie