tracking

Jak czyścić piłę tarczową?

Krok 1

CZYSZCZENIE PIŁY TARCZOWEJ

Krok 2

SMAROWANIE ZEWNĘTRZNE

Krok 3

SMAROWANIE WEWNĘTRZNE

Krok 4

TARCZA I KLIN ROZSZCZEPIAJĄCY

Podsumowanie